Poligon Duchowy w Kodniu

W minioną sobotę 22 kwietnia do  Bazyliki Matki Bożej  w Kodniu przybyła ponad setka ojców z różnych stron naszej diecezji, na swój pierwszy "Ojcowski Poligon Duchowy". Organizatorami tych ćwiczeń duchowych były Kluby Ojca z Łukowa i Siedlec wraz ze swoimi opiekunami Ks. Markiem Andrzejukiem i Ks. Pawłem Siedlanowskim. Patronat honorowy nad wydarzeniem  objął  Ks.Biskup Kazimierz Gurda a patronat medialny sprawowały Katolickie Radio Podlasie, portal informacyjny "Podlasie24" i Echo Katolickie. 

Wśród przybyłych znalazło się siedmiu wspaniałych ojców, którzy do Kodnia przyjechali  wraz ze swoim ojcem duchowym Ks. Waldemarem Pawelcem aż z dalekiego Dowbysza na Ukrainie. Spotkanie rozpoczęto o godz 19.00 od przedstawienia się uczestników. a następnie w temat wprowadziła nas krótka projekcja filmu p/t "Wezwani do walki" , po czym dowodzenie przejął Ks. Waldek, wygłaszając konferencję na temat  "Ojciec Odpowiedzialny". Bardzo mocno zaznaczył, że ojcostwo to ważna misja dla każdego ojca, a wypełnieniem tej misji będzie moment kiedy nasze dziecko powie: "chcę być jak mój Tata".

Usłyszeliśmy, że odpowiedzialne ojcostwo jest zawsze związane z poświęceniem dla swego dziecka, a szczytem odpowiedzialności mężczyzny: męża, ojca jest oddawanie siebie całego: swojej żonie, swoim dzieciom, aż do tej największej ofiary, takiej jaką złożył Jezus Chrystus z miłości do każdego z nas. 

Podsumowaniem konferencji była praca w grupach gdzie mieliśmy za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania: jakie powinno być, serce odpowiedzialnego ojca, jego wygląd i jak powinien zachowywać się odpowiedzialny ojciec. W godzinie Apelu Jasnogórskiego, któremu przewodniczył ks. Paweł, zawierzyliśmy Matce Bożej - Królowej jedności i Królowej Podlasia nasze Ojcostwo i nasze rodziny.

Po krótkiej przerwie  rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu którą poprowadził ks.Waldek. Było to mocne doświadczenie działania Ducha Świętego i Bożej Łaski, o czym świadczyły słowa: uwielbienia, przeproszenia, dziękczynienia i próśb wypowiadanych spontanicznie przez wielu ojców. Modlitwa ta przeplatana była słowami różnych pieśni śpiewanych przez wszystkich obecnych. Muzycznie podczas adoracji, jak również w czasie całego spotkania posługiwali koledzy z Klubu z Łukowa. Adorację zakończono modlitwa różańcową.

O północy rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez obecnych kapłanów w intencji wszystkich obecnych ojców i ich rodzin. Eucharystii przewodniczył ks Waldemar Pawelec a homilię wygłosił ks Marek Andrzejuk. Po jej zakończeniu trochę zmęczeni ale bardzo ubogaceni i umocnieni Bożym słowem wszyscy szczęśliwie i bezpiecznie wrócili do swych rodzin. Często wyrażanym przez wielu ojców - było pragnienie aby takie spotkania były kontynuowane w przyszłości.

Download Name Play Duration
download Poligon Duchowy Koden
Klub Ojca Siedlce

11:47 min

 
Odsłony: 1375