List do Taty. Album

Praca zbiorowa

"List do Taty" - niezwykły album prezentujący myśli i przeżycia dzieci związane z rolą ojca w ich życiu.

Odkrywanie ojcostwa to kierunek wszystkich działań Inicjatywy Tato.Net. Nasze pokolenie potrzebuje na nowo odkryć i docenić postać ojca w życiu rodzinnym i społecznym. Czy głosy dzieci mogą nam w tym pomóc?

Album ukazuje, jak bardzo młode pokolenie potrzebuje dobrej ojcowskiej energii. Wyrażają to listy dzieci. Jeśli użyjemy terminologii pocztowej, to niektóre z nich można opatrzyć notkami "Priorytet" czy "Polecony", inne zaś należy zakwalifikować do kategorii "Adresat odmówił przyjęcia" lub "Adresat nieobecny".

 

Niezależnie od typów doświadczeń zebranych w publikacji jest ona zwiastunem długo oczekiwanego ocieplenia atmosfery wokół ojcostwa. Klimat tworzy ludzi, ale i klimat tworzą ludzie.

Artystyczną wizję albumu zawdzięczamy Krzysztofowi Słomce i Małgorzacie Bujnik z firmy projektowej At Work, których wsparli zaprzyjaźnieni ojcowie i ich rodziny, udzielając na potrzeby publikacji nieodpłatnie swojego wizerunku.


list-do-taty-frontcover