Ojcostwo Dzisiaj

"Ojcostwo dzisiaj"

Kolejny tom z serii ABC (analizy, badania, cele), to dzieło 18 autorów z czterech krajów poświęcone zagadnieniom współczesnego ojcostwa. Publikacja jest przeznaczona dla analityków, badaczy, twórców polityki rodzinnej, pracowników PCPR-ów, poradni i centrów wsparcia rodziny oraz wszystkich, którzy chcą głębiej zrozumieć złożoną problematykę współczesnego ojcostwa. Książka zawiera artykuły, które mimo zróżnicowanego statusu (popularno-naukowy, naukowo-popularny lub ściśle naukowy), zostały napisane w przystępnej formie, zrozumiałej dla szerokiego kręgu odbiorców. Cechą charakterystyczną publikacji jest różnorodność wziętych pod uwagę perspektyw, zarówno gdy chodzi o reprezentowane dziedziny nauki (socjologia, psychologia, pedagogika, historia), jak i uwarunkowania kulturowe (Polska, USA, Niemcy, Rosja).

 

Ojcostwo Dzisiaj