Rozmyślanie nad II tajemnicą radosną różańca świętego w pierwszą sobotę miesiąca kwietnia 2020 roku

Rozważanie to bardzo ważny element nabożeństwa. Przyjmij zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu i stań się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą!

Z pokorą i ufnością pochyl się nad misterium naszego zbawienia objawionym w tajemnicach różańcowych.

Misterium Maryjnego nawiedzenia


Rozważ Słowo Boże o Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję (Łk 1, 39-56)

Z Ewangelii wg św. Łukasza:
39W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
46Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana, 47i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię - 50a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 51On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 52Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 53Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 54Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - 55jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 56Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.


Pochyl się nad misterium maryjnego Nawiedzenia.

    1. Miejsce na osobistą modlitwę,
np. Ofiaruję Ci, o Boże mój, to rozmyślanie moje na cześć i chwałę Twoją. Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, a łaski podczas rozmyślania otrzymane ofiaruję jako wynagrodzenie za grzechy moje i świata całego.
Proszę pokornie o łaskę, abym mógł dobrze rozmyślać.
Wzywam również Twojej pomocy, Najświętsza Maryjo Panno, święty Józefie, święci patronowie moi i twojej, święty Aniele Stróżu mój… Amen.

    2. ROZMYŚLANIE
    • Maryjo, dlaczego udałaś się do Elżbiety z pośpiechem?
Wiedziałaś zapewne w duszy, że trzeba się spieszyć z nawiedzeniem, bo nie można marnować żadnej chwili danej od Boga… Każda z nich jest i mi dana do czynienia konkretnego dobra.
Co dobrego ostatnio zatem uczyniłem? Dla mojej rodziny? Dla drugiego człowieka? Dla siebie?

    • Dobrze wiem, że pośpiech cechował całe Twoje życie Maryjo. Jeśli słyszysz „idź” – biegnij. Jeśli serce mówi „kochaj” – to gorąco. Jeśli masz się nawrócić – to nie jutro, ale dziś! Teraz! Natychmiast! Bez odkładania na później czy potem!
Błagaj zatem i ty niebo i módl się jak tylko potrafisz o łaskę, o pomoc, o światło dla siebie…

    • Takie były i są prawdy Niepokalanego Serca Maryi. Wiara w Boga nigdy nie jest i nie może być letnia. Gorliwość to norma świętości.
A jak ja pojmuję świętość? Czym ona jest dla mnie? Dla mojej rodziny?  Czy jestem gorliwym i wiernym Bożym dzieckiem? Rozważ konkretnie swoją życiową postawę… Stań w prawdzie wobec Boga i siebie samego…

    • Pędzenie ku wyznaczonej mecie to zasada chrześcijańskiego życia. To dlatego  nawiedzenie nie było ostatnie. Maryja wciąż nawiedza ludzi. Również dziś czyni to z pośpiechem, bo szkoda każdej chwili niewykorzystanej dla Boga.
Czy widzisz, że Nawiedzenie św. Elżbiety jest wzorem obecności Matki Bożej wśród nas dzisiaj? Czy dostrzegasz, że Ona śpieszy się także do ciebie? Do twojego serca? Do twojego domu? Chce nawiedzić twoją rodzinę… Czy ją przyjmiesz?
Czy dociera do twego serca Maryjny hymn Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej…”
 (Warto w domu poczytać sobie orędzia Matki Bożej choćby te z Fatimy, aby poznać Jej słowa nieustannej troski o mnie, o moją rodzinę, o świat cały…)

    • Tak się zastanawiam Maryjo, jak zareagowałaś na błogosławieństwo Elżbiety?...
Ona miała rację: byłaś szczęśliwa! Przecież swe życie oddałaś bez reszty w ręce Boga, a On i tylko On jest dobry i wszechmocny!
Dziękuję Ci Boże jak tylko potrafię za wybranie Maryi, i Tobie  Maryjo za Twoją matczyną obecność…

    • Niezwykłe słowa Elżbiety nie wbiły Maryi w pychę. Wszystko odniosła do Boga, bo to On jest wielki, a człowiek nic nie znaczy. On jest źródłem wszelkiego dobra, także tego, które jest w Maryi. Dobra, które jest we mnie i w tobie. W mojej rodzinie… W każdym z nas…

    • Prawdziwe szczęście Maryi było w Bogu, w zjednoczeniu z Nim przez wiarę.
A ty, czy jesteś na nie gotowy? To prosty test. Zapytaj siebie, czy wierzysz w to, co niemożliwe, a obiecane przez niebo?
Przyjrzyj się bliżej swojej postawie religijnej i postaraj się ją dogłębnie zrewidować…

    • Spójrz w ewangeliczny Magnificat Maryi…
Czy wierzysz w nasycenie głodnych, w wywyższenie pokornych, w upokorzenie bogaczy?

    • Spójrz w Magnificat Maryi z Fatimy:
Czy wierzysz w nawrócenie Rosji, w nastanie epoki pokoju? Czy pomimo niebezpieczeństw chorób i  panującej pandemii koronawirusa nie popadasz w zwątpienie? Czy mimo otaczającego cię zła wierzysz w nadejście nowego, lepszego świata? Kto jest twoją siłą? Komu wierzysz? Komu ufasz? Kogo chcesz naśladować w codzienności?

    • Jeżeli swoja nadzieję będziesz zawsze pokładał w Bogu jak Maryja, i jeśli tak jak Ona będziesz Jemu wierzył i w Niego wierzył, będziesz błogosławiony przyszłymi wydarzeniami. Więcej, będziesz ich współautorem!  Tak jak to dokonało się w życiu Maryi. Tak jak to było ze Nią. Będziesz błogosławiony dzięki swojej wierze!
 Jaką zatem przyjmiesz postawę życiową?... Co Maryi i Bogu samemu odpowiesz?...


    3. Uczyń postanowienie.

Czyniąc to zastanów się nad tym, jaki jest  cel postanowienia? Co ono ma Ci w końcowym rozrachunku dać? Czy postanawiasz coś dla swojej własnej satysfakcji czy chcesz zrobić coś konkretnego, co przybliży Cię choć o milimetr do Boga?  To bardzo ważne pytania, które trzeba sobie zadać i na nie odpowiedzieć.


    4. Modlitwa kończąca.
Dziękuje Ci, o Boże nieskończenie dobry, za światło i inne dary Ducha Świętego, według których chcę postępować.
Żałuję, że dotąd nie postępowałem według światła teraz mi zesłanego.
Pragnę szczególnie gorąco przeżyć dzisiejszy dzień w duchu miłości do Ciebie i bliźnich.
Wszystko, co dzisiaj będę myślał, mówił, czynił, cierpiał, ofiaruję na większą chwałę Twoją i zadośćuczynienie za moje grzechy i świata całego.
Pragnę w ten sposób wynagradzać też Twojemu Maryjo Niepokalanemu Sercu.

„Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać” (LG ze święta Nawiedzenia NMP). Amen.

Litania do błogosławionych Męczenników z Pratulina

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Królowo Męczenników,

Błogosławiony Wincenty, bohaterski obrońco wiary,
Błogosławiony Anicecie, wzorze prawdziwej mądrości i pobożności,
Błogosławiony Bartłomieju, modlący się za prześladowców,
Błogosławiony Danielu, patronie apostolstwa świeckich,
Błogosławiony Filipie, mężny wyznawco Boga żywego,
Błogosławiony Ignacy, wzorze miłości bliźniego,
Błogosławiony Janie, wzorze ojca rodziny Bogiem silnej,
Błogosławiony Konstanty Bojko, wzorze uświęcenia przez pracę,
Błogosławiony Konstanty Łukaszuku, przykładzie życia dla innych,
Błogosławiony Łukaszu, wzorze miłości do Chrystusowego Kościoła,
Błogosławiony Maksymie, człowieku zawierzenia,
Błogosławiony Michale, odważny obrońco Kościoła,
Błogosławiony Onufry, żyjący na co dzień Eucharystią,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy na ich wzór byli poddani woli Bożej, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy jak oni byli wierni przyrzeczeniom chrzcielnym, Ciebie prosimy,
Abyśmy zachęceni ich przykładem godnie i często karmili się Chlebem eucharystycznym, Ciebie prosimy,
Abyśmy wspierani ich orędownictwem odważnie słowem i życiem głosili Chrystusa, Ciebie prosimy,
Abyśmy podobnie jak oni umacniali jedność Kościoła przez miłość do innych ludzi, Ciebie prosimy,
Abyśmy zachęceni ich przykładem coraz lepiej rozumieli liturgię i w niej czynnie uczestniczyli, Ciebie prosimy,
Abyśmy zapatrzeni w nich potrafili przebaczać naszym winowajcom, Ciebie prosimy,
Abyśmy trwając w ich duchowym dziedzictwie byli nieugiętymi obrońcami świętej wiary, Ciebie prosimy,
Abyśmy podobnie jak oni byli wierni Bogu, Kościołowi i jego Pasterzom, Ciebie prosimy,
Abyśmy wspierani ich wstawiennictwem po Bożemu kształtowali nasze rodziny, Ciebie prosimy,
Abyśmy jak błogosławieni Męczennicy Podlascy potrafili w każdym człowieku dostrzec obecnego Chrystusa, Ciebie prosimy,
Abyśmy naśladując ich przez wierność w rzeczach małych dorastali do uczestnictwa w szczęściu nieba, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módlcie się za nami błogosławieni Męczennicy Podlascy,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże , Ty Błogosławionemu Wincentemu i Jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, spraw abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen