O NAS

Klub Ojca w Siedlcach został zainicjowany w październiku 2013 r. przez grupę 20 ojców, którzy po uczestnictwie w warsztatach ,,7 sekretów efektywnego ojcostwa" organizowanych przez inicjatywę Tato.Net, poczuli potrzebę kontynuowania rozpoczętej pracy nad rozwijaniem swoich umiejętności ojcowskich.
Klub tworzy grupa ojców z różnym stażem ojcowskim, doświadczeniem osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Klub Ojca w Siedlcach stwarza możliwość spotykania się mężczyznom, którzy ojcostwo traktują jako radośći i wyzwanie oraz największy wymiar swojej kariery. Różnorodność życiowych doświadczeń członków klubu, dzielenie się nimi, stanowi wielką wartość dla uczestników. Pozwala efektywniej kształtować
i formować postawy ojców.
Na pierwszym spotkaniu nakreśliliśmy sobie główne cele:

- poznawanie mocnych i słabych stron ojców,

- budowanie dobrych relacji z dziećmi,

- pomaganie dzieciom w odkrywaniu tego, co wartościowe i piękne.

Cele te realizujemy podczas naszych spotkań poprzez: dzielenie się doświadczeniami, zapraszając na spotkania prelegentów z wykładami, organizując różne zajęcia plenerowe (np.: rajdy rowerowe, rozgrywki sportowe, pikniki rodzinne). W każdym z zajęć plenerowych uczestniczy ojciec z dzieckiem lub z całą rodziną.

Na spotkaniach naszych korzystamy z fachowej literatury i różnych publikacji dotyczących ojcostwa. Jesteśmy w trakcie tworzenia własnej biblioteki, z której będzie mógł korzystać każdy uczestnik Klubu Ojca.
Klub ma swego opiekuna duchowego w osobie kapłana, który uczestniczy w naszych spotkaniach i dba o nasz rozwój duchowy.
Miejscem naszych spotkań jest szkoła - Katolickie Gimnazjum w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 172.

Spotkania odbywają się regularnie, w każdy drugi czwartek miesiąca, w godz. od 19.00 do 21.00.

Jesteśmy grupą otwartą. Każdy mężczyzna który chce efektywniej realizować swoje ojcostwo jest mile widziany.

Zapraszamy!