Ojcostwo - najważniejsza kariera w życiu mężczyzny

Brak obecności i wpływu osoby ojca w rodzinie hamuje w kolejnych pokoleniach zaangażowanie zawodowe, społeczne i polityczne. Pośrednio lub bezpośrednio prowadzi młodych ludzi do wielu sytuacji kryzysowych, zachowań ryzykownych, zagrożeń patologiami. Coraz częściej spotykamy się z przekonaniem, że aktualnie kluczowym zadaniem w budowaniu rodziny i wzmacnianiu lokalnej tkanki społecznej jest pomoc mężczyznom w stawaniu się lepszymi ojcami. Niewiele instytucji podejmuje ten problem. Uwidacznia się wyraźny brak organizacji skupiających ojców lub podejmujących stałe działania na ich rzecz. W Siedlcach znalazło się kilku pasjonatów, którzy chcą to zmienić. Utworzyliśmy Klub Ojców! Jako grupa nieformalna napisaliśmy projekt, na konkurs w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie" i otrzymaliśmy dofinansowanie.

Celem projektu "Ojcostwo - najważniejsza kariera w życiu mężczyzny" jest wsparcie rodzin poprzez wzmocnienie poczucia odpowiedzialności u ojców – zainspirowanie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania swojej roli. Celem projektu jest również wzmocnienie samego Klubu – jego członków i grupy liderów - ojców, którzy aktywniej chcą się włączyć w swoje role rodzicielskie a jednocześnie chcą brać udział w animowaniu ruchu społecznego zaangażowanych ojców. Z raportu Journal of Marriaqe and Family wynika, że dzieci z rodzin zaangażowanych ojców mają lepszą samoocenę, są mniej podatne na presję rówieśników, są wrażliwsze - mają lepiej rozwiniętą empatię oraz lepiej radzą sobie w szkole a gdy dorosną - na rynku pracy.

W wyniku realizacji projektu zostanie zwrócona uwaga mieszkańców miasta Siedlce i powiatu siedleckiego na problematykę i wyzwania ojcostwa. Co najmniej 25 ojców nabędzie nowe umiejętności rodzicielskie (komunikowanie się ze swoimi dziećmi, współpraca z żoną w kwestiach wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów) niezbędne do pokonywania różnych trudności w życiu rodziny.

W ramach projektu powstała; strona internetowa klubu; konto Klubu na Facebooku; utworzono bibliotekę i wyposażono ją w literaturę o tematyce ojcowskiej i rodzinnej; stworzono własnego logo: zostaną przeprowadzone nowatorskie warsztaty dla ojców przez inicjatywę Tato.Net, które powinny zainspirować ich, by bardziej zaangażowali się w swoją rolę i stali się takimi ojcami, jakich potrzebują ich dzieci.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My