Zasady funkcjonowania Klubu Ojca w Siedlcach

1) Klub stwarza możliwość spotykania się ojcom, a także mężczyznom którzy planują zostać tatą w celu :

- rozpoznawania silnych i słabych stron swego ojcostwa,

- nabywania umiejętności przydatnych do budowania relacji i wzmacniania więzi z dzieckiem,

- wymiany doświadczeń ojcowskich z innymi ojcami,

- tworzenia środowiska aktywnych i zaangażowanych ojców.

2) Klub jest grupą otwartą dla wszystkich ojców bez względu na wiek, staż ojcowski, sytuację rodzinną, materialną, przekonania polityczne, doświadczenie zawodowe itp.. Ojcowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania kontraktu.

3) Klub nie jest poradnią rodzinną a jego członkowie nie są grupą terapeutyczną, tylko grupą mężczyzn świadomie szukających drogi swojego ojcostwa.

4) Misją klubu jest wzmacnianie mężczyzn w ich byciu dobrymi ojcami, tzn. ojcami dla których ważne jest dobro ich rodzin, którzy chcą i potrafią pozytywnie wpływać na swoje dzieci, pomagać im w ich rozwoju i podejmować wyzwania stojące przed ich rodziną, w świetle słów „Rodzina silna obecnością ojca”.

5) Klub ustalił sobie jako cel dodatkowy – promowanie ojcostwa w środowisku lokalnym, jak również uczestnictwo w różnych działaniach na rzecz rodziny, ale cele te nie są nadrzędne wobec celu podstawowego.

6) Podstawową formą funkcjonowania klubu są regularne spotkania w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 19.00 – 21.00. Po za co miesięcznymi spotkaniami odbywają się też, różnego rodzaju spotkania organizowane dla rodzin zgodnie z rocznym kalendarium spotkań.

7) Odpowiedzialną postawą członka klubu jest zaangażowanie, uczestnictwo w spotkaniach i innych inicjatywach organizowanych przez klub w ciągu całego roku.

8) Patronem klubu i wzorem dobrego męża i ojca dla członków klubu jest Św. Józef. Wielu członków to osoby wierzące – Katolicy. Osoby innego wyznania lub niewierzący, mogą należeć do klubu i uczestniczyć w spotkaniach.

9) Klub Ojca w Siedlcach współpracuje z Inicjatywą Tato.Net i ją promuje.