Akt zawierzenia się św. Józefowi

 

Święty Józefie,

Twojej troskliwej opiece
Bóg powierzył swego Syna Jednorodzonego i Jego przeczystą Matkę, Maryję.

Tobie zawierzam swoje powołanie jako męża i ojca rodziny.

Bądź moim przewodnikiem na trudnych ścieżkach życia
i prowadź mnie oraz tych, za których jestem odpowiedzialny,
prostą drogą do Jezusa i Maryi.

Uproś mi łaskę, czystej bezinteresownej miłości do żony i dzieci,
których Bóg powierzył mojej pieczy
i do wszystkich, których stawia na moich życiowych drogach,
abym zapatrzony w przykład Twego świętego życia
zawsze postępował w sposób szlachetny, prawy i był zdolny do poświęceń.

Wyproś mi łaskę silnej, niezachwianej wiary,
abym we wszystkim pełnił świętą wolę Ojca Niebieskiego
i był przykładem wierności i służby dla moich najbliższych.

Pomóż mi walczyć z pokusami, jakie podsuwa mi świat
i znosić cierpliwie każdy krzyż, jaki mnie w życiu spotyka.

Naucz mnie pokory i posłuszeństwa.

Czuwaj nade mną i nad całą moją rodziną,
tak jak czuwałeś wiernie nad Jezusem i Maryją.
I wybłagaj dla nas zbawienie wieczne,
abyśmy wszyscy mogli kiedyś spotkać się w chwale wiekuistej.

Amen