Kontrakt

 1. Mówimy do siebie po imieniu.
 2. Obowiązuje nas zasada dyskrecji – zachowujemy poufność.
 3. W czasie spotkań wyciszamy telefony komórkowe.
 4. Przestrzegamy ram czasowych spotkania (jesteśmy punktualni).
 5. Zachowujemy zasadę 1x1x1 – w jednej chwili mówi jedna osoba na jeden temat.
 6. Mówimy od siebie a nie ogólnie (o sobie i swoich doświadczeniach)
 7. Obowiązuje zasada szczerej i otwartej komunikacji – słuchamy siebie nawzajem, nie przerywamy osobie mówiącej, nie krytykujemy i nie oceniamy mówiącego - tylko możemy się odnieść do treści jego wypowiedzi.
 8. Prawo STOP dla prowadzącego spotkanie – możliwość przerwania wypowiedzi zbyt długiej lub nie na temat.
 9. Każdy ma prawo do nie wypowiadania się na dany temat oraz nie uczestniczenia w danym ćwiczeniu (do powiedzenia stop).
 10. Udostępniamy sobie nawzajem swoje kontakty (nr telef. adres e-mail).
 11. Nie wykorzystujemy danych osobowych dla prywatnych aspiracji, do prowadzenia akwizycji, nie udostępniamy ich osobom trzecim z poza klubu (z wyjątkiem zgody zainteresowanego).
 12. W czasie spotkań obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych używek.
 13. Liderzy Klubu: Dmowski Jurek, Przybysz Maciej, Miroński Robert, Orzyłowski Rajmund, Celiński Maciej, Drosio Mirek, Głódź Michał zastrzegają sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w kwestiach dyskusyjnych lub w przypadku braku zgody w sprawach dotyczących klubu.